Arhitektura Računara E2E3

osnovni podaci

Nastavnici:
Živanov Žarko zzarko(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Ponedeljak, 12:00h, JUG-105.Miroslav Hajduković hajduk(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Konsultacije su ponedeljkom u 12:00 u kabinetu FTN 021-2 ili po dogovoru.

Dušan Gajić dusan.gajic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:

Utorkom od 9:00 u kancelariji JUG-216 (Jugodrvo) ili po dogovoru putem mejla.
Asistenti:
Gorana Gojić gorana.gojic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Уторак у 14:15 или по договору уз претходну најаву имејлом, канцеларија JUG107.


Nikola Todorović nikola.todorovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazivanje preko e-mail poruke.

Vladimir Ivković vladimir.ivkovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazivanje preko e-mail poruke.

Nenić Marina marina.nenic(AT)uns.ac.rs

Saša Taloši jasaleja(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Ponedeljkom u 12 časova u kancelariji JUG107.

Nebojša Horvat horva.n(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Bojan Stipić bojanstipic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Kancelarija JUG 215. Termin po dogovoru - zakazivanje putem e-mail poruke.


nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Domaći zadatak

Arhitektura Računara E2E3 - 18. Maj 2019

Spisak studenata koji imaju pravo da rade domaći zadatak je postavljen na repozitorijum (SpisakPravoDomaci.pdf). Zadatak se nalazi u arhivi Domaci.tar.gz, takođe na repozitorijumu. Studenti koji odaberu da izađu na domaći zadatak ne mogu raditi SOV.

Rezultati za test34 i uvid u radove

Arhitektura Računara E2E3 - 7. Maj 2019

Na repozitorijumu su postavljeni inicijalni rezultati dosad pregledanih grupa za test34. Uvid u radove će se obaviti u terminima vežbi svake od grupa. Uvid u radove za studente koji ponovo polažu predmet će se obaviti u ponedeljak 13.05. od 11h u kabinetu JUG-105.

Odgovorni nastavnik za predmet

Arhitektura Računara E2E3 - 6. Maj 2019

Od maja meseca odgovorni nastavnik za predmet Arhitektura računara (OAS Računarstvo i automatika) je v.prof. dr Žarko Živanov.

Nadoknada za studente koji imaju vežbe petkom

Arhitektura Računara E2E3 - 3. Maj 2019

Studenti koji imaju vežbe petkom će imati nadoknadu jednog petka u subotu 18.05., umesto nadoknade koja je predviđena za 11.06.

Studenti RA smera će nadoknadu imati po rasporedu za petak. Studenti PSI smera će nadoknadu imati u laboratoriji MI A2-3 od 10:30h.

Uvid u radove sa prvog parcijalnog testa

Arhitektura Računara E2E3 - 22. April 2019

Uvid u radove sa prvog parcijalnog testa za sve grupe će biti održan u ponedeljak 06.05.2019. u 11:00h  kabinetu JUG-105.

Консултације код Горане Гојић 09.04.

Arhitektura Računara E2E3 - 9. April 2019

Консултације код Горане Гојић у уторак 09.04. се неће одржати због непредвиђених околности. За све информације писати на адресу gorana.gojic@uns.ac.rs.

Uvid u radove sa test12 za studente koji ponovo polažu predmet

Arhitektura Računara E2E3 - 8. April 2019

Uvid u radove sa test12 za studente koji ponovo polažu predmet će se obaviti u sredu 10.04.2019. u 10h u kabinetu JUG-105.

Rezultati za test12 i uvid u radove

Arhitektura Računara E2E3 - 5. April 2019

Korigovani rezultati za test12 su postavljeni na repozitorijum.

Uvid u radove će se obaviti u ponedeljak 08.04.2019. u učionici JUG-111. Uvid je podeljen po terminima vežbi i to:

RA utorak 07:00 - od 11:30, Žarko Živanov
RA utorak 10:30 - od 11:30, Nebojša Horvat
RA utorak 14:00 - od 11:30, Saša Taloši
RA utorak 17:30 - od 11:30,Bojan Stipić
RA sreda 14:00 - od 11:30, Saša Taloši
RA sreda 17:30 - od 11:30, Marina Nenić
RA petak 07:00 - od 12:15, Saša Taloši

Gradivo za prvi parcijalni test iz teorije

Arhitektura Računara E2E3 - 4. April 2019

Gradivo za prvi parcijalni test iz teorije obuhvata glave 1-4 iz knjige Arhitektura računara.

Termini polaganja za studete koji ponovo polažu kolokvijume

Arhitektura Računara E2E3 - 11. Mart 2019

Za studete koji ponovo polažu kolokvijume su rezervisani termini četvrtkom od 07:00, odnosno 09:50.

Spiskovi se nalaze u repozitorijumu ACS sajta (Predmeti/Arhitektura Računara E2E3/Spiskovi po terminima/Spisak-PON).

Datumi se nalaze u dokumentu "AR Sadrzaj vezbi po nedeljama" koji je takođe na repozitorijumu.

Poziv za demonstratore

Arhitektura Računara E2E3 - 16. Januar 2019

Studenti koji su zaintereovani da budu demonstratori na predmetu Arhitektura računara se mogu javiti Žarku Živanovu na zzarko@uns.ac.rs. Zajednički sastanak sa demonstratorima će biti u februaru u terminu koji će naknadno biti objavljen.

Polaganje ispita nakon poslednjeg ispitnog roka 2017/2018 školske godine

Arhitektura Računara E2E3 - 9. Oktobar 2018

Nakon poslednjeg vanrednog ispitnog roka 2017/2018 školske godine, studenti koji su ispunili predispitne obaveze će polagati teoretski deo ispita usmeno u stalnom ispitnom terminu, koji će biti održavan u terminu konsultacija predmetnog nastavnika.

Pre izlaska na usmeni ispit studenti moraju da se najave nastavniku lično ili mail-om 7 dana unapred i dogovore za termin usmenog ispita.

Vreme i mesto održavanja ispita u ispitnim rokovima

Arhitektura Računara E2E3 - 14. Jun 2018

Ispit zakazan za 21.06.2018. će biti održan u 11h u MI A2-1. Svi ostali ispiti predmeta AR u redovnim ispitnim rokovima se održavaju u MI A2-1, sa početkom u 10h.

Upis ocena

Arhitektura Računara E2E3 - 14. Jun 2018

Upis ocena za studente koji su zadovoljni osvojenim poenima, za RA i PSI smerove, će se obaviti u ponedeljak 18.06.2018. u 15h u kabinetu JUG-105.

Domaći zadatak

Arhitektura Računara E2E3 - 11. Jun 2018

Korigovani spisak studenata koji imaju pravo da rade domaći zadatak je postavljen na repozitorijum (SpisakPravoDomaci.pdf). Zadatak se nalazi u arhivi Domaci.tar.gz, takođe na repozitorijumu.

Odbrana domaćeg zadatka će biti u ponedeljak 18.06.2018. u kabinetu JUG-105. Studenti sa rednim brojevima od 1 do 44 treba da dođu od 09h, dok studenti sa rednim brojevima od 45 do 89 treba da dođu od 10h.

Bonus poeni sa vežbi i predavanja

Arhitektura Računara E2E3 - 11. Jun 2018

 Na repozitorijum su postavljeni bonus poeni sa vežbi i predavanja (SpisakBonusi.pdf).

Bonus poeni se dodaju na poene osvojene na testovima NAKON što se stekao uslov za ocenu.

Uvid u rezultate drugog parcijalnog testa

Arhitektura Računara E2E3 - 11. Jun 2018

Uvid u rezultate drugog parcijalnog testa se može obaviti u ponedeljak 11.06.2018. u 12h u kabinetu JUG-105.

Rezultati nadoknade

Arhitektura Računara E2E3 - 11. Jun 2018

Rezultati nadoknade se nalaze na repozitorijumu (SpisakNadoknada.pdf). Uvid u radove se može obaviti u ponedeljak 11.06.2018. u 12h u kabinetu JUG-105.

Spisak studenata za nadoknadu

Arhitektura Računara E2E3 - 6. Jun 2018

U prilogu je spisak studenata koji imaju pravo da izađu na nadoknadu. Nadoknada će se održati u subotu 09.06.2018. u prostoriji MI A2-1 sa početkom u 09:00h.

Termin domaćeg zadatka

Arhitektura Računara E2E3 - 6. Jun 2018

Termin izrade domaćeg zadatka, kao i sam zadatak, će biti objavljeni nakon što budu objavljeni rezultati nadoknade.