Baze podataka 2

osnovni podaci

Nastavnici:
Ivan Luković ivan(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jovana Vidaković jovana(AT)uns.ac.rs


Asistenti:
Milan Čeliković milancel(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke. Kancelarija TMD-40

Vladimir Ivančević dragoman(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Sreda 12.15-13.00 &> Jugodrvo-106 #dodatni termini po dogovoru preko email-a

Milanka Bjelica milanka(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Vojislav Đukić vdjukic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 JUG 106, po dogovoru(zakazivanje putem e-mail poruke)

Branko Terzić branko.terzic(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 7
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Funkcionаlne zаvisnosti i аlgoritmi zа generisаnje ključevа šemа relаcijа. Višeznаčnа zаvisnost i zаvisnost spojа. Normаlne forme i projektаntski kriterijumi strukturirаnjа relаcione šeme bаze podаtаkа. Metodа dekompozicije. Metodа sinteze. Prevođenje ER šeme bаze podаtаkа u relаcioni model podаtаkа. Metodološki pristupi projektovаnju šemа bаzа podаtаkа. CASE аlаti zа projektovаnje šemа bаzа podаtаkа.

Obaveštenje o terminu predavanja za 13.12.2016. godine

Baze podataka 2 - 2. Decembar 2016

Obaveštavamo studente da će predavanja iz predmeta BP2, 13.12.2016 godine, biti održana u teminu 19:15h - 21h, u amfiteatru A3. Izmena termina predavanja je zbog izrade predmetnog zadatka 1, koji će biti održan istog dana (13.12.2016 godine) u terminu predavanja, na drugom času, 20:00h – 21:00h.

S poštovanjem,
Ivan Luković,
predmetni nastavnik

Rezultati T1 G3

Baze podataka 2 - 24. Novembar 2016

Rezultati T1 G2

Baze podataka 2 - 24. Novembar 2016

Rezultati T1 G9

Baze podataka 2 - 23. Novembar 2016

 

Rezultati T1 G1

Baze podataka 2 - 23. Novembar 2016

 

Rezultati - T1 - G8

Baze podataka 2 - 23. Novembar 2016

 

Rezultati - T1 - G6

Baze podataka 2 - 23. Novembar 2016

 

Raspored za usmeni ispit kod profesora Lukovića-15.11.2016- BP2, BP1, IIS, SBP, SSP, BP

Sistemi za upravljanje bazama podataka - 21. Novembar 2016

 

Rezultati - G7

Baze podataka 2 - 20. Novembar 2016

 

Zadatak 1, G5, rezultati

Baze podataka 2 - 20. Novembar 2016

Zadatak 1, G4, rezultati

Baze podataka 2 - 20. Novembar 2016

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SBP, SSP

Sistemi skladišta podataka - 17. Novembar 2016

 Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano u utorak, 22.11.2016.

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SBP, SSP

Sistemi skladišta podataka - 11. Novembar 2016

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti održano  u utorak, 15.11.2016.

Termini usmenih ispita - BP1, BP2, IIS, SBP, SSP

Sistemi skladišta podataka - 17. Oktobar 2016

Obaveštavamo studente da će polaganje usmenih ispita iz svih predmeta kod profesora Lukovića biti organizovano u sledećim terminima:

  • utorak, 18. 10. 2016.
  • utorak, 25. 10. 2016.

Pravila prijavljivanja usmenog ispita na predmetima kod profesora Lukovića - BP, BP1, BP2, ISM, SBP, SMPOS, SOBP, SSP, SUBP (v1.2)

Struktura i organizacija baza podataka - 17. Oktobar 2016

Studenti koji žele da polažu usmeni ispit iz bilo kojeg predmeta kod profesora Lukovića u nekom od raspoloživih termina, koji se objavljuju u okviru obaveštenja na glavnoj stranici sajta Katedre, moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com najkasnije 36 sati pre izabranog termina ispita. Prijava izlaska na polaganje je obavezujuća - samo u izuzetnim okolnostima koje onemogućavaju polaganje usmenog ispita treba koristiti mogućnost otkazivanja ranije prijave.

Termini održavanja predispitnih obaveza na vežbama za predmet Baze podataka 2

Baze podataka 2 - 13. Oktobar 2016

- zadatak 1 - 5. nedelja vežbi (14.11.2016 - 18.11.2016)
- zadatak 2 - 11. nedelja vežbi (26.12.2016 - 30.12.2016)
- zadatak 3 - 13. nedelja vežbi (16.1.2017 - 20.1.2017)