Raspored polaganja popravnog kolokvijuma

17. Januar 2013

Popravni kolokvijum se polaže u petak 18.01.2013. u laboratoriji TMD-18 po sledećem rasporedu:
- U terminu 07:45-08:15 polažu studenti iz grupa 1,2,3,4.
- U terminu 08:45-09:15 polažu studenti iz grupa 9,10,11,12.
- U terminu 09:30-10:00 polažu studenti iz grupa 8,18,19,20 i studenti koji nemaju grupu.
- U terminu 10:30-11:00 polažu studenti iz grupa 13,14,15,16,21,22,23.
- U terminu 12:15-12:45 polažu studenti iz grupa 5,6,7,17.