Polaganje ispita nakon poslednjeg ispitnog roka 2017/2018 školske godine

9. Oktobar 2018

Nakon poslednjeg vanrednog ispitnog roka 2017/2018 školske godine, studenti koji su ispunili predispitne obaveze će polagati teoretski deo ispita usmeno u stalnom ispitnom terminu, koji će biti održavan u terminu konsultacija predmetnog nastavnika (prof. Hajdukovića za oba smera usled odustva prof. Satarića).
Pre izlaska na usmeni ispit studenti moraju da se najave nastavniku lično ili mail-om 7 dana unapred i dogovore za termin usmenog ispita.