Uvid u radove sa drugog parcijalnog ispita

13. Jun 2019

Uvid u radove sa drugog parcijalnog ispita (I2) biće održan u ponedeljak, 17. juna, u 10h u Jug-107 (zgrada Jugodrva).