[E2] [PSI] [II] Popravni kolokvijum

9. Januar 2020

Forma za prijavu za popravni nalazi se na sledećim linkovima:
E2 -  >>LINK<<
PSI - >>LINK<<
IN -  >>LINK<<

Ova forma će biti otvorena do petka (10.01.) do 21h i nakon toga prijavljivanje neće biti moguće.
Pre zatvaranja forme  OBAVEZNO PROVERITE da li ste odabrali dobar kolokvijum.

Ukoliko popravljate:
- K1 - morate imati osvojeno minimalno 16 poena sa K2 i K3
- K2 - morate imati osvojeno minimalno 6 poena sa K1 i K3
- K3 - morate imati osvojeno minimalno 16 poena sa K1 i K2
Ukoliko radite LC morate imati osvojeno minimalno 16 poena na kolokvijumima!
Ukoliko ne ispunjavate prethodno navedeno, onda nemate prava na popravni kolokvijum i morate da ih polažete sl. školske godine.

Konačan raspored kada ko radi popravni će biti objavljen u subotu (11.01.) uveče.
Ukoliko nekome ne odgovara termin u kom je raspoređen, može da dođe u neki drugi termin jedino ukoliko nađe zamenu (taj neko s kim hoćete da se zamenite mora da popravlja isti kolokvijum kao vi).

Prijaviom za popravni kolokvijum, Vaši osvojeni bodovi sa kolokvijuma koji popravljate se brišu. Imajte ovo na umu.

Eventualna pitanja slati asistentu Aleksandru Manasijevuću (aleksandarmanasijevic@uns.ac.rs).