[E2] [PSI] [II] [Stari studenti] Popravni kolokvijum

30. Decembar 2020

Molimo vas da pažljivo pročitate sledeće obaveštenje.

Popravni kolokvijum će se održati 09. i 10.01.2021.
U utorak 05.01.2021. ćete dobiti obaveštenje koje će sadržati formu za prijavu na popravni kolokvijum. Forma će biti otvorena 24h i svi koji budu želeli da se prijave na popravni moraju popuniti formu u tom roku.

Svi studenti imaju pravo na popravni kolokvijum. Ne postoji mogućnost popravljanja kolokvijuma po delovima.

Prilikom prijave za popravni kolokvijum imate mogućnost da odaberete:

  • redovni popravni kolokvijum
  • LC (Last Chance) zadatak (za maksimalnu ocenu 6)

Ako u prijavi odaberete izlazak na redovni popravni kolokvijum poeni koje ste osvojili do sada se poništavaju. Poene poništavate prijavom, a ne izlaskom na popravni (ukoliko u međuvremenu odustanete od popravnog i ne pojavite se na njemu, poeni su vam poništeni). Gradivo koje dolazi na popravni je isto kao i gradivo za prvi kolokvijum. Kolokvijum se radi 2.5h.

Ako u prijavi odaberete LC zadatak poeni koje ste osvojili do sada se ne poništavaju. LC zadatak nosi 36 poena i poeni koji osvojite na njemu se dodaju do sada osvojenim poenima. Ukoliko osvojite više od 36 poena u zbiru, poeni se skaliraju na 36. Dakle, maksimalan broj poena koje možete imati posle LC zadatka je 36 poena. Takođe, ako odaberete ovaj način polaganja, maksimalna ocena koju možete dobiti posle ispita je 6. Na LC zadatak dolazi samo gradivo iz C++ bez listi i generičkih klasa. Zadatak se radi 1.5h.

Konačan raspored kada ko radi popravni će biti objavljen u četvrtak 07.01.2021.
Ukoliko nekome ne odgovara termin u kom je raspoređen, može da dođe u neki drugi termin jedino ukoliko nađe zamenu (mora da radi istu vrstu popravnog i ako radi redovni kolokvijum da bude isti smer) i da o tome obavesti asistentkinju Oliveru Hrnjaković.
Eventualna pitanja slati asistentkinji Oliveri Hrnjaković (olja.hrnjakovic@uns.ac.rs ili porukom na Teams-u).