[RA][PSI][II][Stari studenti] Važno obaveštenje

31. Oktobar 2021

Studenti smerova:

  • Računarstvo i automatika
  • Primenjeno softversko inženjerstvo (bivši Elektroenrgetski softverski inženjering)
  • Informacioni inženjering

koji su ranije odslušali predmet Objektno programiranje, a žele ponovo da polažu kolokvijume u školskoj 2021/22. godini, treba da se prijave na studentskoj službi (ponovno polaganje predmeta) najkasnije do 20.11.2021.

Eventualna pitanja slati na mejl sasak@uns.ac.rs.