[PR] Domaći

18. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja se nalazi zadatak koji radite za domaći. Zadatak je neophodno poslati na email horva.n@uns.ac.rs. 18.06. pre 21:00. Rešenja koja budu poslata posle 21:00 se neće priznavati. Subject email-a u kome šaljete rešenje mora da bude u formatu "Domaci_PR_IN_xx_20xx"! Jedini fajl koji treba da pošaljete u email-u je IN_xx_20xx.cpp (promeniti da odgovara Vašem broju indeksa) u kome treba da se nalazi vaše rešenje zadatka. Na početku fajla obavezno napisati ime, prezime i broj indeksa.

Odbrana domaćeg će se održati 20.06. a tačna satnica odbrane za svakog studenta će biti objavljena 19.06. Studenti mogu slobodno međusobno da menjaju termine sve dok svaki termin ostane popunjen.

DodatakVeličina
domaci_pr.zip36.27 KB