Raspored polaganja popravnog kolokvijuma

12. Januar 2012

Popravni kolokvijum se polaže u četvrtak 19.01.2012. u laboratoriji TMD-18 po sledećem rasporedu:

- U terminu 07:00-07:30 polažu studenti koji nemaju grupu i studenti iz grupa 8,18,19,20,21.
- U terminu 07:45-08:15 polažu studenti iz grupa 1,2,3,4.
- U terminu 08:30-09:00 polažu studenti iz grupa 9,10,11,12.
- U terminu 11:30-12:00 polažu studenti iz grupa 13,14,15,16.
- U terminu 12:15-12:45 polažu studenti iz grupa 5,6,7,17.