Obaveštenje u vezi popravnog kolokvijuma

12. Januar 2012

Popravni kolokvijum mogu polagati samo studenti koji su na redovnim kolokvijumima u zbiru osvojili od 15 do 69 poena. Na popravnom kolokvijumu će biti 10 pitanja i može se osvojiti maksimalno 10 poena.