Lične Informacije

Gergelj Kiš
gergo's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dipl.ing.
Nastava saradnik u nastavi
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

 

Predmeti