Lične Informacije

Petar Marić
petar's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dr
Nastava docent
E-mail
Lična stranica http://www.petarmaric.com/
Prostorija i telefon

JUG 105 (Jugodrvo)

Predmeti

Profesionalna biografija

Petar Marić

Lični podaci

Rođen 1984 u Čačku.

Obrazovanje

Diplomirao 2009. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Oblast Interesovanja

 

Radno iskustvo

Od 2009. godine saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Od 2011. godine asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Stručno i naučno usavršavanje

 

Profesionalno angažovanje

 

Doktorske studije

Od 2009. godine student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Dodatno