Lične Informacije

Živanov Žarko
zzarko's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dr
Nastava docent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

Zgrada Jugodrva, kabinet JUG-105.

Predmeti

Profesionalna biografija

Živanov Žarko

Lični podaci

Žarko Živanov je rođen 1974 godine u Zrenjaninu.

Obrazovanje

dr Žarko Živanov je diplomirao 2000 godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Odsek za elektrotehniku i računarstvo. Magistrirao je 2006 godine na istom fakultetu. Doktorat je odbranio 2012. godine.

Oblast Interesovanja

  • arhitektura računara
  • programski prevodioci
  • operativni sistemi
  • distribuirani računarski sistemi

Radno iskustvo

dr Žarko Živanov je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka 2000 godine kao asistent-pripravnik. Od 2007 godine radi na istom fakultetu kao asistent. Od 2014 godine je zaposlen kao docent.