Lične Informacije

Marko Vasiljević
markovasiljevic's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula ms
Nastava asistent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

KONSULTACIJE
Vreme: dogovor putem e-maila
Kancelarija: NTP 326

Predmeti