Lične Informacije

Vojislav Đukić
djukic's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula ms
Nastava asistent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

TMD 141, +381214852129

Predmeti