Lične Informacije

Milan Gornik
milangornik's picture
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula ms
Nastava asistent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

Kancelarija 105, Jugodrvo (Bulevar Oslobođenja 131)

Predmeti