Lične Informacije

Angelina Vujanović
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula ms
Nastava asistent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

JUG-106 (Bulevar oslobođenja 131, prvi sprat)

Predmeti