Lične Informacije

Maksim Lalić
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula ms
Nastava saradnik u nastavi
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

 Југ 106

Predmeti