[OS] Domaći zadatak

1. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege, 

O terminu DZ (domaćeg zadatka): DZ će se raditi od 06.06.2022. (12h) do 08.06.2022. (12h). Zadatak će biti težine T34. Odgovaranje DZ se odvija u zadnjoj nedelji nastave kada i SOV. Namenjen je studentima koji nemaju 36 bodova i nosi 15  bodova. 

Napomena: Studenti koji nemaju 36 bodova mogu da rade i DZ i SOV, a studenti koji imaju 36 i više mogu da rade samo SOV. 

Srdačan pozdrav i sve najbolje, 
Nastavnički tim predmeta

Predmet: