Pravila prijavljivanja usmenog ispita kod profesora Lukovića

8. Jun 2012

Studenti koji žele da polažu usmeni ispit iz bilo kojeg predmeta kod profesora Lukovića u nekom od termina objavljenih na sajtu Katedre moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com najkasnije 36 sati pre izabranog termina ispita.

U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Za prijavu na usmeni ispit iz Baza podataka 1 u terminu 8.2.2012. u naslov treba staviti

USM, BP1, Ime Prezime, brojindeksa, 2012/2/8

Raspored studenata sa mestom i vremenom održavanja usmenog ispita biće objavljen za svaki termin 24 sata unapred.

U slučaju da se želi odustati od izlaska na ranije prijavljeni usmeni ispit, neophodno je poslati odjavu. Za otkazivanje gorepomenute prijave za Baze podataka 1 treba poslati praznu poruku u čijem je naslovu sledeći tekst

ODJUSM, BP1, Ime Prezime, brojindeksa, 2012/2/8

Na gore navedenu email adresu ne treba slati pitanja i molbe u vezi sa ispitom (njih prosleđivati na lične adrese odgovarajućih članova katedre) već isključivo prijave i odjave u vezi sa ispitom.

Skraćenice za predmete su:

BP - Baze podataka
BP1 - Baze podataka 1
ISM - Informacioni sistemi i menadžment
SBP - Sistemi baza podataka
SSP - Sistemi skladišta podataka
SUBP - Sistemi za upravljanje bazama podataka
SOBP - Struktura i organizacija baza podataka

Predmet: