Adresa:
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 21 450 716


Lokacije:
Kancelarije profesora i asistenata
Laboratorija JUG-111
Fakultet tehničkih nauka, zgrada Jugodrva
Bulevar oslobođenja 133, Novi Sad


Laboratorije MIA2-1, MIA2-2, MIA2-3
Zgrada mašinskog instituta
Vladimira Perića Valtera 2, Novi Sad