Obaveštenje

13. Jun 2012

Konsultacije iz predmeta Innformacioni sistemi i mendžment će biti održane u utorak 19.06.2012 u 12h na TMD-u u 9a