LUGoNS BarCamp No 2

27. Januar 2013

Pozivaju se zainteresovani da uzmu učešća u drugom LUGoNS-ovom BarCamp-u. Više informacija se može dobiti na adresi:
https://events.lugons.org/?p=657
Naravno, možete doći i kao gost i kao predavač.

Predmet: