Obaveštenje studentima koji žele da izađu na popravni

6. Jun 2013

Za izlazak na popravni je neophodno da se student prijavi lično na računarskim vežbama ili mejlom Bogdanu Satariću (bogdan.sataric@gmail.com). Na osnovu tako prikupljenih podataka biće formirana lista studenata za popravni koja će imati 64 mesta i koja će biti objavljena u subotu popodne. 

U toj listi na početku će biti studenti koji imaju pravo da izađu na popravni a onda u produžetku ostali studenti sortirani po broju osvojenih poena.

Ako bude više kandidata od broja mesta na listi oni mogu pokušati da dođu u nedelju u terminima popravnog (14h i 17:30h) i ako bude slobodnog mesta biće im pružena prilika da rade popravni.