Dokument o podešavanju C++11 kompajlera

4. Novembar 2013

Zbog mnoštva nedomica oko podešavanja C++11 kompajlera napravljen je fajl koji objedinjuje najčešća pitanja i nedomice oko kompajlera kao i odgovore na ista: 
 
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/1661722
 
Molio bih svakoga ko ima problema sa kompajlerom da prvo prostudira dati fajl pre nego što postavi pitanja čiji se odgovor najverovatnije nalazi u tom fajlu.
 
Takođe u današnjem terminu konsultacija (10:30h) nisam mogao biti na TMD-u, pa ko od studenata želi konsultacije pre sledećeg termina u sledeći ponedeljak može se najaviti mail-om kada bi hteo doći.