Rezultati T34

6. Decembar 2013

U prilogu se nalaze rezultati T34. Prva kolona predstavlja bodove osvojene na T34 a druga ukupan broj bodova do sada. Ostale kolone zanemarite.

Ko želi da pogleda svoj rad ili da reklamira broj bodova može to uraditi u sledećem terminu vežbi. 

DodatakVeličina
SpisakTest2.pdf39.5 KB