Rezultati PP i popravni kolokvijum

17. Januar 2014

U prilogu se nalaze rezultati PP kao i ukupan broj bodova studenata na svim kolokvijumima do sada.

Ko želi da pogleda svoj rad iz PP (i reklamira broj bodova), može to učiniti u ponedeljak 20.01. u 10:30h u kancelariji TMD9C.

S obzirom da su se svi studenti iz grupe utorkom saglasili sa predlogom, popravni kolokvijum će biti održan u petak 24.01. sa početkom u 7:30h (ujutru) u TMD018. Na popravnom kolokvijumu će biti moguća popravka jednog od tri regularna kolokvijuma (T12, T34 ili PP). Ko želi da popravlja T12 ili T34 radiće zadatak težine T34. Ko bude želeo da popravlja PP radiće zadatak težine PP.

Na popravni kolokvijum mogu da se prijave svi studenti koji žele, tj. nema ograničenja od 25 poena. Iz kolokvijuma koji popravljaju studentima se brišu stečeni bodovi i umesto toga im se upisuje broj bodova koji dobiju na popravnom. Drugim rečima nema odustajanja ukoliko se na popravnom dobije manje bodova nego što se dobilo na regularnom kolokvijumu.

Prijavu treba slati asistentu Bogdanu Satariću na e-mail: bogdan.sataric@gmail.com. U prijavi treba navesti: ime i prezime, indeks i koji kolokvijum poništavate.

Napomena: bodove sa prethodnih kolokvijuma možete proveriti na adresi: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/oskp

DodatakVeličina
SpisakTest3.pdf39.35 KB