Sistemi za upravljanje bazama podataka, generacija 2013/2014, konačni rezultati nakon predispitnih obaveza