Mogućnost izrade master rada iz HPC (High Performance Computing-a) za studente 3. i 4. godine računarskih nauka

14. April 2014

Ukoliko postoje motivisani studenti koje zanima primena računara u nauci, konkretno high performance computing (rad sa klasterima - supercomputing, MPI, OpenMP, CUDA i slični alati), kao i izrada master rada u datoj oblasti, treba da kontaktiraju asistenta Bogdana Satarića na mail: bogdan.sataric@gmail.com radi daljih informacija.