Promena termina I1

17. April 2014

Na zahtev većine studenata a zbog velikog broja kolokvijuma u isto vreme, I1 je promenjen za sve grupe iz nedelje vežbi 8 u nedelju vežbi 9. Nov raspored vežbi po nedeljama dat je na repozitoriujumu: www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/115