Pomeranje termina I1

18. Maj 2014

Zbog vandredne situacije termini I1 su pomereni za grupe ponedeljkom sa 19. maja na 26. maj i za studente koji ponovo slušaju predmet sa 22. maja na 29. maj. Novi raspored vežbi je dat na repozitorijumu u folderu DOC predmeta Operativni Sistemi.