Program praksi i doktorskih studija

14. Jun 2014

Skrećemo pažnju studentima na zanimljiv program praksi koje nudi EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne). Za 2014. godinu je kasno za prijavu, ali zainteresovani se mogu pripremiti za ciklus prijave u 2015. godini. Detalji se mogu pronaći na:

http://ic.epfl.ch/SummerAtEPFL

Takođe skrećemo pažnju na mogućnost doktorskih studija na Imperial Univerzitetu u Londonu. Detalji se nalaze na:

http://wp.doc.ic.ac.uk/theinis/jobs/

Predmet: