Polaganje predmeta za stare studente smera E1

15. Oktobar 2014

Prema novim pravilima polaganja predmeta ponovno pohađanje vežbi za stare studente nije moguće. 

Sa druge strane stari sudenti imaju pravo polaganja predmeta preko kolokvijuma i ispita kao i novi studenti.

Termini kolokvijuma za stare studente biće u istoj nedelji kada i za nove studente i biće naknadno okačeni na sajt.