Pomeranje T12

29. Oktobar 2014

Nakon dodatnih konsultacija sa profesorom, a na zahtev većine studenata T12 se pomera sa utorka 04.11. na subotu 15.11 u 14:15h. U utorak 04.11. će se raditi novo gradivo koje neće biti na T12.

Studenti koji ponovo polažu predmet će T12 raditi u istom terminu kada i redovni studenti (15.11). Studenti koji ponovo polažu predmet zauzeće preostala prazna mesta u okviru učionice MI A2-3.