Izbrisani zadaci sa repozitorijuma

9. Novembar 2014

Obaveštenje za one koji slušaju OSiKP (smer E1):
 
Određeni zadaci su izbrisani sa pripreme (repozitorijuma). Uglavnom su u pitanju teži zadaci iz grupe zadataka 02 (STL) - tip STL grupiši, bit stuffing i slično. Dati zadaci težinski nisu pogodni smeru E1 već E2 i s toga su izbrisani.
 
Tako da je sada pred vama manja i kompaktnija grupa zadataka koju treba da vežbate za T12. Izbrisane zadatke ne treba da vežbate već samo one koji se nalaze trenutno na repozitorijumu.