Prijava za popravni

25. Decembar 2014

Studenti koji žele da izađu na popravni 13.01. treba da se prijave meni na email: bogdan.sataric@gmail.com i da navedu ime i prezime, broj indeksa i koji kolokvijum poništavaju.

Izlazak na popravni dozvoljen je svim studentima koji imaju 20 ili više bodova sa predispitnih obaveza.