Popravni test

16. Januar 2015

U periodu od 19. do 23. januara u terminu vežbi nakon parcijalnog ispita 2 radi se popravni test na kome studenti mogu da poprave bodove sa jedne od predispitnih obaveza (T12, T34 ili Predmetni projekat). Zadatak koji dolazi na popravni test po obimu odgovara Predmetnom projektu. Bodovi osvojeni na popravnom testu će zameniti bodove predispitne obaveze koja se popravlja. Maksimalan broj bodova koji se može osvojiti na popravnom testu zavisi od toga koja se predispitna obaveza popravlja (T12 ili T34 - 20 poena, Predmetni projekat -30 poena).