Finalni rezultati kolokvijuma i potpisi

24. Januar 2015

Na repozitorijumu je ostavljen spisak studenata koji, na osnovu kolokvijuma, imaju ocenu (SpisakOcene), kao i spisak studenata koji moraju izaći na ispit (SpisakZaIspit), sa korigovanim poenima nakon uvida u radove.

Potpisi se mogu dobiti u ponedeljak 26.01.2015. u periodu od 11h do 12h u kancelariji TMD 018 (nije obavezan lični dolazak).

Poništavanje poena sa drugog testa iz teorije će se obaljati na početku ispita.

Popravnog kolokvijuma neće biti, ne postoje mogućnosti za organizovanje.

Upis ocena će se obaviti nakon prvog ispitnog roka, tačan termin će biti objavljen kada se objave rezultati ispitnog roka.