PJISP ESI 2014 Preliminarni rezultati

26. Januar 2015

Ovo su preliminarni rezultati. Molim vas u slučaju da se vaša lična evidencija ne slaže sa objavljenim rezultatima, da se obratite asistentu Marku Kneževiću na mejl marko.knezevic@uns.ac.rs.

Studenti koji su zadovoljni rezultatima i imaju uslov za upis ocene treba da prijave ispit i da se pojave u terminu upisa ocene. Termin i mesto upisa ocene će biti naknadno objavljen na sajtu katedre.

Studenti koji nisu zadovoljni rezultatima ostvarenim na Parcijalnim ispitima, poništavaju oba Parcijlana i izlaze na Integralni ispit (u ispitnom roku). Integralni ispit se polaže u ispitnom roku i na njemu se može skupiti do 30 bodova. Na Integralni ispit izlaze studenti koji su na predispitnim obavezama sakupili najmanje 30 bodova, ali nisu sakupili dovoljno bodova za prolaznu ocenu. Na Integralni ispit izlaze i studenti koju su poništili bodove sa Parcijalnih ispita (pojavljivanjem na ispitu se poništavaju bodovi). Integralni ispit obuhvata ukupno ispredavano gradivo. Integralni ispit se organizuje kao ispitni test u računarskoj laboratoriji u zvaničnim datumima ispita. Bodovi osvojeni na Integralnom ispitu koji u zbiru sa predispitnim obavezama prelaze prag od 55 bodova se ne mogu poništavati.

Studenti koji nisu prešli prag od 30 bodova na predispitnim obavezama nisu zadovoljili uslove predmeta.

Studenti koji su prešli prag od 30 bodova ali nisu skupili dovoljno bodova na predispitnim obavezama izlaze na integralni ispit a bodovi sa parcijalnih ispita im se poništavaju.

DodatakVeličina
PJSIP_ESI_Rezultati.pdf26.76 KB