[E1] Pravila polaganja teorije

23. Februar 2015

Kada dođete prvi put u nekom od ispitnih rokova da radite teoriju (za koji je preduslov da ste dobili potpis i da ste prijavili ispit u tom ispitnom roku), OBAVEZNO se obratite dežurnom asistentu pred sam početak kolokvijuma (odmah nakon ulaska u učionicu) ukoliko želite da KUMULATIVNO polažete teoriju. Ukoliko ne želite kumulativno da je polažete (ukoliko se opredelite za redovno polaganje teorije), dovoljno je da se pojavite na ispitu i da odradite ispit (nije potrebno prijavljivanje dežurnom asistentu). Ukoliko u nekom od budućih rokova odlučite da promenite vaš način polaganja teorije (sa kumulativnog na redovan način, ili sa redovnog na kumulativan), onda se takođe pred početak tog ispita OBAVEZNO obratite dežurnom asistentu i recite mu svoju odluku, kako bi ta odluka bila zavedena. Dokle god ne prijavljujete promenu smatraće se da nastavljate da polažete teoriju na onaj način na koji ste polagali i u prethodnom ispitnom roku.

Redovno polaganje:
Nakon prvog izlaska na teoriju u ispitnom roku nakon odlušanog predmeta, ukoliko se ne javite dežurnom asistentu za kumulativno polaganje, smatra se da idete na redovno polaganje teorije. To znači da vam se u tom momentu poništavaju bodovi iz T1 i T2 koje ste osvojili tokom semestra, i možete osvojiti maksimalno 30 bodova na ispitu, koji se dodaju vašim osvojenim predispitnim bodovima (bodovima iz zadataka), i oni čine konačnu ocenu. Ukoliko ne budete zadovoljni, dovoljno je da prijavite ispit u nekom od idućih ispitnih rokova i ponovo se pojavite da radite. Tim izlaskom se poništavaju bodovi osvojeni iz teorije u prethodnom ispitnom roku. Naravno, imate opciju da u svakom ispitnom roku promenite odluku i prijavite dežurnom asistentu da biste da polažete na kumulativan način. Ukoliko do toga dođe (ukoliko ste se prvo opredelili da polažete teoriju na redovan način, pa se u nekom od narednih rokova predomislili i odlučili za kumulativno polaganje), važiće vam se bodovi osvojeni u prethodnom ispitnom roku, i na njih će vam se kumulativno dodavati naredni osvojeni bodovi (bodovi koje budete osvajali u narednim ispitnim rokovima, dokle god polažete kumulativno).

Kumulativno polaganje:
Nakon prvog izlaska na teoriju u ispitnom roku nakon odlušanog predmeta, OBAVEZNO se obratite dežurnom asistentu pred sam početak kolokvijuma (odmah nakon ulaska u učionicu) ukoliko želite da KUMULATIVNO polažete teoriju. To znači da će vam se bodovi koje budete osvojili u tom ispitnom roku dodati na već osvojene bodove tokom semestra (T1, T2 i predispitne obaveze, tj. bodovi iz zadataka). Obratite pažnju da na ovaj način ne možete imati ocenu veću od 6 (ukoliko osvojite i više od 55 bodova u zbiru, oni se skaliraju na 55 i dobijate ocenu 6 prilikom upisa ocena). Prilikom prve prijave za polaganje na ovaj način, nije neophodno ponovno prijavljivanje dežurnom asistentu u narednim ispitnim rokovima, jer se podrazumeva vaša poslednja odluka. Dežurnom asistentu se jedino javljate u budućim rokovima ukoliko odlučite da promenite način polaganja teorije. Ukoliko do toga dođe (ukoliko ste se prvo opredelili da polažete teoriju kumulativno, pa se u nekom od narednih rokova predomislili i odlučili za redovno polaganje), poništiće vam se svi bodovi osvojeni iz teorije (T1, T2, kao i svi prethodno kumulativno sakupljeni bodovi iz teorije). 

Stari studenti koji se nisu prijavili za polaganje predmeta preko kolokvijuma ili ponovno slušanje predmeta polažu ispit po starim pravilima.
 

Ukoliko vam neki deo ovog teksta nije jasan, ili imate nekih pitanja oko polaganja, pošaljite mail sa pitanjem na ivan.stojic@uns.ac.rs

Upis ocena:
Upis ocena će uvek biti par dana nakon ispita. Obaveštenje o terminu i mestu gde treba da dođete će biti na našem sajtu, pratite ga nakon polaganja ispita.
Dolazak na upis ocena je obavezan (ili možete poslati indeks po nekom od kolega). Ocena mora biti upisana u indeks da bi bila prosleđena Studentskoj službi.