Termin testa T34 i parcijalnog P1 za studente koji obnavljaju godinu

6. Maj 2015

Studenti koji obnavljaju godinu, a prijavili su polaganje preko kolokvijuma test T34 i P1, mogu da rade 14.05.2015. u 8:00, MIA21, ili u bilo kojoj grupi sa novom generacijom (07.05. i 08.05.), ako ima mesta.