Imesort ikonaPostavljenoveličina
Gornji direktorijum09/10/2022 - 19:36
00_BP1_Pravila_Ocenjivanja.pdf03/10/2023 - 16:31190.75 KB
01_BP1_Uvod_Osnovni_pojmovi.pdf03/10/2023 - 16:31366.27 KB
02_BP1_Koncepcija_baze_podataka.pdf07/10/2023 - 22:441.54 MB
03_BP1_Modeli_podataka.pdf11/10/2023 - 12:08472.04 KB
04_BP1_ER_Model_Osnove.pdf18/10/2023 - 19:35693.29 KB
05_BP1_Relacioni_model_osnove.pdf01/11/2023 - 09:10897.41 KB
06_OD_EkstMemFizickaOrganizacija.pdf27/11/2023 - 07:39754.35 KB
07_OD_FileSistemOS.pdf04/12/2023 - 07:42756.01 KB
08_OD_MetPristOrgDat.pdf06/12/2023 - 07:44860.14 KB
09_OD_Serijska_Sekvencijalna_datoteka.pdf19/12/2023 - 07:04537.28 KB
10_OD_Rasute_datoteke.pdf27/12/2023 - 08:08902.23 KB
11_OD_Indeks-sekvencijalna_staticka_datoteka.pdf19/01/2024 - 00:37659.25 KB
12_OD_Indeksna_B_stablo.pdf19/01/2024 - 00:37833.9 KB
FTN_data_engineering_prezentacija_modula.pdf24/11/2023 - 09:142.52 MB
- 1 Direktorijum - 14 files - 11.79 MB