Video materijali između T34 i PP

19. Maj 2015

Zbog više pitanja koje sam dobio na e-mail oko toga da li postoje video snimci za zadatke koji su na vežbama između T34 i PP, odgovoriću svima ovde. Dakle dati video snimci ne postoje, niti sam trenutno u mogućnosti da ih tehnički napravim jer zahtevaju ozbiljniju tehničku pripremu (slike, ilustracije koje inače crtamo na tabli i slično).

Sa druge strane poseta na vežbama je izrazito niska, pa se studenti pozivaju da dolaze redovno na vežbe i na taj način pitaju i saznaju sve što im je nejasno oko tih zadataka. Sledeće nedelje je takođe priprema za PP što je još jedna šansa za vežbanje i pitanje. Osim toga na repozitorijum su postavljeni svi zadaci i njihova rešenja koje smo planirali za ovaj kurs. Na kraju, ostaju redovni i vandredni termini konsultacija mene i mojih kolega na kojima možete pitati detaljno ono što vas interesuje oko gradiva.