Prezentacija predmeta koji se slušaju na smeru na višim godinama

19. Maj 2015

U subotu 30. maja od 14h-17h u Park sitiju održati Otvoreni dan smera RNI na kojem će studenti moći da se upoznaju sa svim predmetima koje se slušaju u starijim godinama na smeru RNI. 
 
U utorak 26. maja u terminu predavanja iz OS biće održana generalna prezentacije smera.