Termini drugog dela usmenog ispita

23. Jun 2015

Usmeni ispit iz drugog dela gradiva, biće održan u seledećim terminima:

  • 30.6.2015.
  • 7.7.2015.

Studenti mogu prijaviti ispit u željenom terminu slanjem e-maila asistentu Vladimiru Dimitrieskom. Naslov e-maila treba da sadrži broj indeksa, ime i prezime i željeni termin.

Ispit se može prijaviti najkasnije dan pred odbranu. Tada će biti istaknuto i tačno vreme kada studenti treba da dođu na odbranu.