Termini drugog dela usmenog ispita

7. Jul 2015

Usmeni ispit iz drugog dela gradiva, biće održan u seledećim terminima:

  • 14.7.2015.
  • 3.8.2015.

Studenti mogu prijaviti ispit u željenom terminu slanjem e-maila asistentu Vladimiru Dimitrieskom. Naslov e-maila treba da sadrži broj indeksa, ime i prezime i željeni termin.
Ispit se može prijaviti najkasnije dva dana pred odbranu. Dan pred odbranu će biti istaknuto i tačno vreme kada studenti treba da dođu.