Termini drugog dela usmenog ispita

3. Septembar 2015

Usmeni ispit, biće održan u seledećim terminima:
 
10.9.2015.
22.9.2015.
 
Studenti mogu prijaviti ispit u željenom terminu slanjem e-maila asistentu Vladimiru Dimitrieskom. Naslov e-maila treba da sadrži broj indeksa, ime i prezime i željeni termin.
Ispit se može prijaviti najkasnije dan pred odbranu. Tada će biti istaknuto i tačno vreme kada studenti treba da dođu na odbranu.