Upis ocena - septemabrsko-oktobarski rok (termin 1)

3. Septembar 2015

Upis ocena za septembarsko-oktobarski rok (termin 1) je u ponedeljak, 7. septembar, kancelarija TMD-145, u 08.00h.
Ukoliko imate nekih pitanja, obratite se asistentu Ivanu Stojiću putem e-adrese: ivan.stojic@uns.ac.rs