Rezultati PP i prijava za popravni test

23. Decembar 2015

U prilogu se nalaze rezultati predmetnog projekta.

Uvid u radove sa PP kao i prijava za popravni test će se obaviti 24.12.2015. godine u 11:30h na mašinskom insitutu u prostoriji MIA2-0 (laborantska prostorija na samom kraju hodnika).

DodatakVeličina
SpisakProjekat-E1.pdf36.88 KB